ମେଳା ସମ୍ବାଦ |

 • ଜିଶାନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପର୍ବତାରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ |

  ଜିଶାନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କର ପର୍ବତାରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଫଳତାକୁ ଗରମ ଭାବରେ ପାଳନ କର ଯାହା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ହେବି ନ୍ୟୁଷ୍ଟ ୟିଲୋଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ CO ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ଦ୍ 18 ାରା 18-ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2021...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପ୍ରାଧିକୃତ ଅର୍ଥନ Op ତିକ ଅପରେସନ୍ |

  ନଭେମ୍ବର 2, 2015 ରେ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାର କଷ୍ଟମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏବିଓ (ପ୍ରାଧିକୃତ ଅର୍ଥନ Op ତିକ ଅପରେସନ୍) ର ସିନିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେବି ନ୍ୟୁୱେଷ୍ଟ୍ ୟିଲୋଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା |ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଅପରେଟର୍ସ (ପ୍ରାଧିକୃତ ଅର୍ଥନ Economic ତିକ ଅପରେଟର): ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆଇବିଏସ୍ 2016 (ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍)

  ହେବି ନ୍ୟୁଷ୍ଟ ୟିଲୋଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ କୋ।ଆମେ ତୁମର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ |ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ!
  ଅଧିକ ପଢ